Her kan du downloade forskellige dokumenter:


Mødeindkaldelser:
Indkaldelse til ekstraordinært forældrekredsmøde


Indmeldelsesblanketter:
Børnehaveklasse – word
Børnehaveklasse – pdf
1-9 klasse – word
1-9 klasse – pdf
10 klasse – word
10 klasse -pdf


Skolekalendere:
2018-19 1. halvår
2018-19 2. halvår
2019-20 1. halvår
2019-20 2. halvår
2020-21 1. halvår
2020-21 2. halvår
2021-22 1. halvår
2021-22 2. halvår


Tidligere årshjul:
Per Gyrum Årshjul 2018-2019
Per Gyrum Årshjul 2017-2018


Skolens tilsynsrapport, vedægter og regler:
Tilsynserklæring 2018-19
Tilsynserklæring 2017-18
Tilsynserklæring 2016-17
Tilsynserklæring 2015-16
15. januar, 2020 – ændrede vedtægter
Vedtægter – marts 2016
Vedtægter – godkendt af Styrelsen for Undervisning og Kvalitet –   med sign og ændringer pr. marts 2016 – offentliggjort 26. august 2016.
Procedure for afbrydelse af samarbejdet med elever
Ordensregler

”Per Gyrum Skolens vedtægter er godkendt af Undervisningsministeriet, Styrelsen for Undervisning og Kvalitet den 3. juni 2015, er godkendt i undervisningsministeriets institutionsregister den 18. juni 2015 og skolen er adviseret herom ved brev af 23. juni 2015”


Procedurer for valg af medlemmer til bestyrelsen
Per Gyrum Skolen afholder generalforsamling en gang årligt inden udgang af oktober. I forbindelsen med hvilken alle forældre kan meddele deres kandidatur. Afstemningen foregår anonymt og ved stemmesedler og bestyrelsens medlemmer er på valg jf. vedtægterne.


Karakterer 9./10. klasse:
Gennemsnitskarakterer 2016
Gennemsnitskarakterer 2017
Gennemsnitskarakterer 2018
UVM Karakterfordeling 2016/2017
UVM Karaktergennemsnit 2016/2017


Diverse:
Praktikseddel 8. 9. klasse
Referat forældrekredsmøde 2018
Her kan du få “en hjælpende hånd” mod lus: Fri for lus
Læs mere om skolemælk:  Skolemælksfolder