Her kan du downloade forskellige dokumenter

Indmeldelsesblanketter udleveres af kontoret

Nyhedsbreve, arkiv
Klik her for komme til arkivet.
Arkivet er password-beskyttet, da nyhedsbrevene kun er for skolens forældre og elever.


Skolens tilsynsrapport, vedtægter og regler

Vedtægter for Per Gyrum Skolen – pr nov. 2023

Tilsynserklæring 2022-23

Trivselsmåling for elever 0.-3. klasse 2023

Trivselsmåling for elever 4.-9. klasse 2023

Skolens årsregnskaber

Årsrapport 2022

Årsrapport 2021

Årsrapport 2020

Note: skolen opsparer midler til ny skolebygning, hvor elever og ansatte vil blive samlet i ét område. Det årlige resultat i årsregnskabet er øremærket til dette anlægsprojekts opførelse.

Klubbens tilsynsrapport, vedtægter og regler


Procedurer for valg af medlemmer til bestyrelsen
Per Gyrum Skolen afholder generalforsamling en gang årligt inden udgang af oktober, hvor alle forældre kan meddele deres kandidatur. Afstemningen foregår anonymt og ved stemmesedler og bestyrelsens medlemmer er på valg jf. vedtægterne. Læs mere under “Bestyrelse”

Referater

Karakterer 9. klasse

Karaktergennemsnit: https://uddannelsesstatistik.dk/Pages/Institutions/280638.aspx


Diverse
Praktikseddel 8.-9. klasse
Her kan du få “en hjælpende hånd” mod lus: Fri for lus
Læs mere om skolemælk:  Skolemælksfolder