Her kan du downloade forskellige dokumenter

Indmeldelsesblanketter udleveres af kontoret

Nyhedsbreve, arkiv
Klik her for komme til arkivet.
Arkivet er password-beskyttet, da nyhedsbrevene kun er for skolens forældre og elever.


Skolens tilsynsrapport, vedtægter og regler

Vedtægter for Per Gyrum Skolen “Gældende for oktober 2021” 

Trivsel- og undervisningsmiljøvurdering 21/22

Pædagogisk tilsyn, Klubben/Store Per, 2021

Tilsynserklæring 2021-22

Vedtægter pr. marts, 2020

15. januar, 2020 – ændrede vedtægter
”Per Gyrum Skolens vedtægter er godkendt af Undervisningsministeriet, Styrelsen for Undervisning og Kvalitet den 3. juni 2015, er godkendt i undervisningsministeriets institutionsregister den 18. juni 2015 og skolen er adviseret herom ved brev af 23. juni 2015”
Vedr. Per Gyrum Skolens ordensregler, regler for afbrydelse af samarbejdet med elever, mobbepolitik, digital mobning, mv. Læs under “Skolens regler”

 

Klubbens tilsynsrapport, vedtægter og regler


Procedurer for valg af medlemmer til bestyrelsen
Per Gyrum Skolen afholder generalforsamling en gang årligt inden udgang af oktober, hvor alle forældre kan meddele deres kandidatur. Afstemningen foregår anonymt og ved stemmesedler og bestyrelsens medlemmer er på valg jf. vedtægterne. Læs mere under “Bestyrelse”


Karakterer 9. klasse

Karaktergennemsnit: https://uddannelsesstatistik.dk/Pages/Institutions/280638.aspx 


Diverse
Praktikseddel 8. 9. klasse
Her kan du få “en hjælpende hånd” mod lus: Fri for lus
Læs mere om skolemælk:  Skolemælksfolder