Her kan du downloade forskellige dokumenter


Information vedr. coronavirus
Samtykke, Covid19 (11. maj, 2021)
Samtykkeerklæring, GDPR (14. april, 2021)
Samtykkeerklæring, coronatest 12-14-årige (26. marts, 2021)
Info om test af elever og ansatte (24. marts, 2021)
Brev fra børne- og undervisningsministeren og social- og ældreministeren til grundskoleelever 5.-10. klasse (3. marts, 2021)
Brev fra børne- og undervisningsministeren til forældre med elever i grundskolen (3. marts, 2021)
Brev til forældre vedr. Corona-virus (22. sept., 2020)

Indmeldelsesblanketter
Børnehaveklasse – word
Børnehaveklasse – pdf
1-9 klasse – word
1-9 klasse – pdf
10 klasse – word
10 klasse -pdf


Skolekalender
2020-21 1. halvår
2020-21 2. halvår
2021-22 1. halvår
2021-22 2. halvår


Nyhedsbreve, arkiv
Klik her for komme til arkivet.
Arkivet er password-beskyttet, da nyhedsbrevene kun er for skolens forældre og elever.


Skolens tilsynsrapport, vedtægter og regler
Pædagogisk tilsyn, Klubben/Store Per, 2021
Tilsynserklæring 2019-20
Vedtægter pr. marts, 2020
15. januar, 2020 – ændrede vedtægter
”Per Gyrum Skolens vedtægter er godkendt af Undervisningsministeriet, Styrelsen for Undervisning og Kvalitet den 3. juni 2015, er godkendt i undervisningsministeriets institutionsregister den 18. juni 2015 og skolen er adviseret herom ved brev af 23. juni 2015”
Vedr. Per Gyrum Skolens ordensregler, regler for afbrydelse af samarbejdet med elever, mobbepolitik, digital mobning, mv. Læs under “Skolens regler”


Procedurer for valg af medlemmer til bestyrelsen
Per Gyrum Skolen afholder generalforsamling en gang årligt inden udgang af oktober, hvor alle forældre kan meddele deres kandidatur. Afstemningen foregår anonymt og ved stemmesedler og bestyrelsens medlemmer er på valg jf. vedtægterne. Læs mere under “Bestyrelse”


Karakterer 9./10. klasse
Gennemsnitskarakterer 2016
Gennemsnitskarakterer 2017
Gennemsnitskarakterer 2018
UVM Karakterfordeling 2016/2017
UVM Karaktergennemsnit 2016/2017


Diverse
Praktikseddel 8. 9. klasse
Her kan du få “en hjælpende hånd” mod lus: Fri for lus
Læs mere om skolemælk:  Skolemælksfolder