Lille Per

Lille Per er Per Gyrum Skolens fritidshjem for børn i 0. – 2. klasse.

Årshjul 23/24: xx

Mad- og bevægelsespolitik: Læse mere her

 

Aktiviteter
Der er tilbud om at deltage i forskellige aktiviteter i løbet af eftermiddagen. På tavlen i køkkenet, kan både børn og forældre orientere sig om hvilke aktiviteter, der er den pågældende dag og hvilken voksen, der er ansvarlig for aktiviteten.

Varigheden af værkstederne varierer, men de kan i princippet fortsætte hele dagen eller være en tilbagevendende aktivitet på en bestemt ugedag. Vi veksler mellem den frie leg, igangsatte aktiviteter og værksteder.

I de lune og varme måneder vil mange af aktiviteterne foregå udendørs, og værkstederne flyttes ud til bordene på legepladsen. I værkstederne eksperimenteres med forskellige kreative ideer, der ofte opstår i snakken med børnene og altid tager udgangspunkt i det, der interesserer børnene lige nu.

I løbet af foråret har vi spirringsprojekt til vores urtehave, hvor en voksen sammen med de børn, der ønsker at deltage, sørger for en skøn have med både blomster, urter og andet, der kan høstes og smages på. Vi har også en bålplads, hvor der bliver lavet snobrød, suppe, varmet kakao eller bare er med til at sætte rammen for en hyggelig sludder.
Udover de faste værksteder, støtter vi op om børnenes initiativer og fungerer som igangsættere. Vi afbryder så vidt muligt ikke børnenes leg.

Traditioner

Trods skolens unge alder, har vi allerede etableret flere traditioner i løbet af året.
Af faste traditioner kan nævnes:

Halloweenfest: hvor børn og voksne klæder sig ud og deltager i en (u)hyggelig fest på Store Per. Her har vi græskarudskærring, kagebord og en Halloween-labyrint, der giver et lille gys.

Krybbespil i Nivå kirke: hvor nogle af klubbens børn opfører krybbespil for børn og personale fra Lille Per. Herefter går vi samlet trop tilbage på klubben, hvor vi spiser risengrød sammen og ser et afsnit af årets julekalender.

De Per Gyrumske Lege:  hvor vi i tre dage konkurrerer i hold om det store trofæ.

Rekorddage. Her er vi inddelt i hold og skal slå mærkelige rekorder såsom flest perler på en perleplade på tid, spise æbler i vand og lignende. Det hele sluttes af med at spise flest flødeboller på tid.
I løbet af året opstår flere arrangementer. Nogle bliver til traditioner, mens andre bliver til skønne minder.

Værdier

Her på Lille Per og Store Per følger de gode værdier fra Per Gyrum Skolen med.

Vi ser det som absolut nødvendigt, at vores fritidsdel ikke kun er pasning, men et frirum til at udfolde sig, udvikle sig, skabe relationer på tværs af klassetrin og ikke mindst føle sig set og hørt. Vi har en rigtig god normering, hvilket gør, at der altid er en voksen til at trøste, kramme, lytte og lege med jeres børn.

Vi ser også på de konflikter, der måtte opstå mellem børn, som en mulighed for at børnene kan udvikle sig i relationen til det barn, det måtte være i konflikt med. Der er tid til at høre begge sider af konflikten og guide børnene til at agere hensigtsmæssigt.

Vi vægter nærvær, engagement, tillid og ikke mindst faglighed meget højt. Vi giver os derfor altid tid til en lille sludder om og med dit barn, og hvis der er brug for en længere snak, aftaler vi et møde hurtigst muligt. Det er vigtigt for os, at både børn og forældre føler sig trygge og velkomne, og at forældresamarbejdet har de allerbedste betingelser.

Majgruppen

1. maj tager vi imod den kommende 0.klasse, hvilket også betyder en masse nye legekammerater.

Hvis jeres barn skal starte på Per Gyrum Skolen, bliver barnets institution inviteret til juleforestilling og besøgsdag på Lille Per. Dette foregår i hhv. december måned og omkring marts måned. Forældre og børn vil herefter blive inviteret til en Solsikkedag, hvor børnene skal møde deres nye klassekammerater for første gang. En hyggelig søndag med informationer til forældrene, og hvor børnene planter et solsikkefrø, de får med hjem den første skoledag.

I majgruppen øver vi os i basale skolefærdigheder såsom at vente på tur, sidde stille, lytte og ikke mindst lege med bogstaver og tal. Vi bruger også en stor del af tiden på at lære hinanden at kende, da børnene ofte kommer fra flere forskellige institutioner.

Informationsmøde vedrørende kommende 0.kl – kontakt kontoret.

Tilmeldings- og afmeldingspolitik
– for Lille Per (fritidshjem) og Store Per (klub)

Vi elsker jeres børn, og vi elsker at sørge for deres trivsel og udvikling!

Det gør vi ved at være meget skarpe på, at der er nok voksne til de børn, der er her.

Når der ikke er så mange børn, så skal antal voksne på arbejde tilpasses, så vi kan spare de mandetimer og lægge dem, når der er et behov. På den måde sørger vi for, at pengene og medarbejdertimerne går direkte til jeres børns trivsel og udvikling!

Tilmelding og tidsfrister

Elever skal tilmeldes / afmeldes for alle ferier i skoleåret. Vi laver fordeling af ressourcer for ferier i lang tid før, så vi kan sikre rette fordeling af ansatte pr tilmeldte elever. Tidsfristerne skal derfor overholdes, men bare rolig: vi sender påmindelser ud. 
Vores ansatte skal varsles i god tid, om de skal lægge ferie. Dette af hensyn til overenskomster, særlige hensyn, men skam også af anstændighed. Vi ønsker at behandle vores ansatte godt – ligesom med vores søde elever.

Men frygt ej! – det kan jo ske at en frist ikke overholdes

Sker der alligevel noget, der gør, at du ikke fik skrevet dit barn på, kan vi mod et gebyr på 400 kr pr barn alligevel tage imod guldklumpen. Så justerer vi medarbejdergruppen med “løse vikarer”. Så har du misset informationen i nyhedsbrevet og overset sedlen i køkkenet, og du alligevel skal have dit barn tilmeldt, så går gebyret altså til at hive løse vikarer ind.

Procedurer 

  • Udfyld sedlen indenfor tidsfristen. Du kan også give besked pr telefon, mail eller personligt fremmøde.
  • Respekter medarbejderne og den samlede børnegruppe og lad din tilmelding være velovervejet, så gruppen af børn, der alligevel ikke dukker op, mindskes.
  • En ikke udfyldt seddel opfattes som et fravalg
  • Tilmelding efter fristen 400 kr. pr. barn.