Lille Per

Lille Per er Per Gyrum Skolens fritidshjem for børn i 0. – 2. klasse.

Årshjul 22/23: Læse mere her.

Mad- og bevægelsespolitik: Læse mere her

 

Aktiviteter
Der er tilbud om at deltage i forskellige aktiviteter i løbet af eftermiddagen. På tavlen i køkkenet, kan både børn og forældre orientere sig om hvilke aktiviteter, der er den pågældende dag og hvilken voksen, der er ansvarlig for aktiviteten.

Varigheden af værkstederne varierer, men de kan i princippet fortsætte hele dagen eller være en tilbagevendende aktivitet på en bestemt ugedag. Vi veksler mellem den frie leg, igangsatte aktiviteter og værksteder.

I de lune og varme måneder vil mange af aktiviteterne foregå udendørs, og værkstederne flyttes ud til bordene på legepladsen. I værkstederne eksperimenteres med forskellige kreative ideer, der ofte opstår i snakken med børnene og altid tager udgangspunkt i det, der interesserer børnene lige nu.

I løbet af foråret har vi spirringsprojekt til vores urtehave, hvor en voksen sammen med de børn, der ønsker at deltage, sørger for en skøn have med både blomster, urter og andet, der kan høstes og smages på. Vi har også en bålplads, hvor der bliver lavet snobrød, suppe, varmet kakao eller bare er med til at sætte rammen for en hyggelig sludder.
Udover de faste værksteder, støtter vi op om børnenes initiativer og fungerer som igangsættere. Vi afbryder så vidt muligt ikke børnenes leg.

Traditioner

Trods skolens unge alder, har vi allerede etableret flere traditioner i løbet af året.
Af faste traditioner kan nævnes:

Halloweenfest: hvor børn og voksne klæder sig ud og deltager i en (u)hyggelig fest på Store Per. Her har vi græskarudskærring, kagebord og en Halloween-labyrint, der giver et lille gys.

Krybbespil i Nivå kirke: hvor nogle af klubbens børn opfører krybbespil for børn og personale fra Lille Per. Herefter går vi samlet trop tilbage på klubben, hvor vi spiser risengrød sammen og ser et afsnit af årets julekalender.

De Per Gyrumske Lege:  hvor vi i tre dage konkurrerer i hold om det store trofæ.

Rekorddage. Her er vi inddelt i hold og skal slå mærkelige rekorder såsom flest perler på en perleplade på tid, spise æbler i vand og lignende. Det hele sluttes af med at spise flest flødeboller på tid.
I løbet af året opstår flere arrangementer. Nogle bliver til traditioner, mens andre bliver til skønne minder.

Værdier

Her på Lille Per og Store Per følger de gode værdier fra Per Gyrum Skolen med.

Vi ser det som absolut nødvendigt, at vores fritidsdel ikke kun er pasning, men et frirum til at udfolde sig, udvikle sig, skabe relationer på tværs af klassetrin og ikke mindst føle sig set og hørt. Vi har en rigtig god normering, hvilket gør, at der altid er en voksen til at trøste, kramme, lytte og lege med jeres børn.

Vi ser også på de konflikter, der måtte opstå mellem børn, som en mulighed for at børnene kan udvikle sig i relationen til det barn, det måtte være i konflikt med. Der er tid til at høre begge sider af konflikten og guide børnene til at agere hensigtsmæssigt.

Vi vægter nærvær, engagement, tillid og ikke mindst faglighed meget højt. Vi giver os derfor altid tid til en lille sludder om og med dit barn, og hvis der er brug for en længere snak, aftaler vi et møde hurtigst muligt. Det er vigtigt for os, at både børn og forældre føler sig trygge og velkomne, og at forældresamarbejdet har de allerbedste betingelser.

Majgruppen

1. maj tager vi imod den kommende 0.klasse, hvilket også betyder en masse nye legekammerater.

Hvis jeres barn skal starte på Per Gyrum Skolen, bliver barnets institution inviteret til juleforestilling og besøgsdag på Lille Per. Dette foregår i hhv. december måned og omkring marts måned. Forældre og børn vil herefter blive inviteret til en Solsikkedag, hvor børnene skal møde deres nye klassekammerater for første gang. En hyggelig søndag med informationer til forældrene, og hvor børnene planter et solsikkefrø, de får med hjem den første skoledag.

I majgruppen øver vi os i basale skolefærdigheder såsom at vente på tur, sidde stille, lytte og ikke mindst lege med bogstaver og tal. Vi bruger også en stor del af tiden på at lære hinanden at kende, da børnene ofte kommer fra flere forskellige institutioner.

Informationsmøde vedrørende kommende 0.kl 2020 vil blive annonceret her på siden snart.

Tilmelding og afmeldingspolitik
– for Lille Per (fritidshjem) og Store Per (klub)

Vi elsker jeres børn, og vi elsker at sørge for deres trivsel og udvikling!

Det gør vi ved at være meget skarpe på, at der er nok voksne til de børn, der er her.

Når der ikke er så mange børn, så skal antal voksne på arbejde tilpasses, så vi kan spare de mandetimer og lægge dem, når der er et behov. På den måde sørger vi for, at pengene og medarbejdertimerne går direkte til jeres børns trivsel og udvikling!

Når I skriver jer på og ikke dukker op…

Det er så utrolig vigtigt for os, at I tilmelder og afmelder jeres børn i ferierne. Det er SÅ frustrerende og SÅ ærgerligt, at der er tilmeldt 25 børn – og der kommer 12. Så spilder vi mandetimer og det går udover jeres børn. For de mandetimer kan vi ikke bruge igen. Vi vil så gerne bruge dem på jeres børns trivsel og udvikling.

Vi vil gerne appellere til, at I bruger lidt tanker på, om I nu alligevel vil arrangere noget med moster, mormor eller noget 3. når sedlen kommer op, og ikke 3 dage før. For der er mange af vores skønne børn, der er så heldige, at få sådan et tilbud. Desværre bare så sent, at vi ikke kan justere antal medarbejdere på arbejde. Så spilder vi mandetimer, der kunne være brugt på jeres børn en anden gang.

Når I ikke svarer indenfor tidsfristen…

Er det nu en gang så vigtigt? Kan vi ikke bare sætte et kryds, når datoen er lige op over? NEJ, for vi vil gerne behandle vores medarbejdere pænt (og i øvrigt er der også regler om det) så vi kan ikke sige til dem: “Om 7 dage skal du bruge lidt ferie, for der er ikke så mange børn tilmeldt, som vi gættede på” Medarbejderne skal varsles, om de skal lægge ferie.

Kommer der mange børn på i sidste øjeblik kan vi heller ikke sige, ” hov, nej, nu er der sørme mange børn tilmeldt, så du kan alligevel ikke have ferie, så aflys rejsen”

Når I ikke svarer indenfor tidsfristen. Så har vi enten sat for mange eller for få voksne på. Det går udover jeres børns trivsel.

Men frygt ej! – det kan jo ske

Sker der alligevel noget, der gør, at du ikke fik skrevet dig på, kan vi mod et gebyr på 400 kr pr barn alligevel tage imod guldklumpen. Så justerer vi medarbejdergruppen med “løse vikarer” som bliver aflønnet pr time. Vi vil ikke længere tage hensyn til ikke-udfyldte-børn, når vi planlægger mandetimerne blandt det faste personale. Så har du misset informationen i nyhedsbrevet og overset sedlen i køkkenet, og du alligevel skal have dit barn tilmeldt, så går gebyret altså til at hive løse vikarer ind.

På den måde behøver vi ikke lave en “buffer” i faste medarbejdertimer, der tages fra den samlede pulje timer og dermed tages fra dit barn på et andet tidspunkt.

Procedurer pr. 1. april 2019

  • Udfyld sedlen indenfor tidsfristen. Du kan også give besked pr telefon, mail eller personligt fremmøde.
  • Respekter medarbejderne og den samlede børnegruppe og lad din tilmelding være velovervejet, så gruppen af børn, der alligevel ikke dukker op, mindskes.
  • En ikke udfyldt seddel opfattes som et fravalg
  • Tilmelding efter fristen 400 kr. pr. barn.