Tilskud til generel befordring i skoleåret 2021/22

Der kan søges tilskud til elever fra 0. – 9. kl.

Afstanden mellem skole og elevens folkeregisteradresse ligger til grund ved beregning af tilskud til skolen. Kun elever, der er tilskudsberettiget og indmeldt pr. 15/10-2021, kan indgå i beregningen.

Skolen fordeler tilskud efter følgende retningslinjer:

  • Minimums afstand for elever i 0. – 3. klasse = 2,5 km
  • Minimums afstand for elever i 4. – 6. klasse = 6,0 km
  • Minimums afstand for elever i 7. – 9. klasse = 7,0 km

Ansøgning om tilskud/befordring

Ansøgningsfrister

  • Fripladstilskud pr. 27/8-2021
  • Befordring pr. 15/10-2021

Det særlige COVID-19 fripladstilskud som, på baggrund af en hjælpepakke på 25 mio.kr, har kunnet søges af forældre, der er økonomisk ramt som følge af COVID-19, er nu opbrugt, og ordningen er dermed ophørt. Det er derfor ikke længere muligt at søge om COVID-19 Fripladstilskud.