Hvad koster det?

Ved indmeldelse i skolen opkræves et depositum, som er svarende til 3 måneders skolepenge. Derudover skal der forventes småbeløb til betaling til ture m.m. udover den månedlige betaling til skole- og fritidstilbud (fritidshjem eller klub). 

Opskrivningsgebyr: 500 kr.
Depositum: 3 måneders skolepenge (depositum refunderes ved endt skolegang, såfremt alle lånte bøger er afleveret skadesfri, samt at der ikke er restancer)

Skole:

  • Skolepenge 2020/21: 1.250 kr. pr. måned i 12 måneder for 0. klasse
  • Skolepenge 2020/21: 1.030 kr. pr. måned i 12 måneder for 1. – 9. klasse

Søskende-moderationer skole:

Andet barn -50%

Tredje barn -50% 

Fjerde barn -50% 

Femte barn gratis

Lille Per (fritidsklub 0.- 2. klasse)

  • Lille Per 2020/21: 1.045 kr. pr. måned i 11½ måned

Store Per (klub 3.- 6. klasse)

  • Store Per 2020/21: 3. – 4. kl. 975 kr. pr. måned i 11½ måned (bopæl uden for Fredensborg Kommune)
  • Store Per 2020/21: 5. klasse 749 kr. pr. måned i 11½ måned (bopæl uden for Fredensborg Kommune)
  • Store Per 2020/21: 6. klasse 390 kr. pr. måned i 11½ måned (bopæl uden for Fredensborg Kommune)
  • Store Per 2020/21: 3. kl. 975 kr. pr. måned i 11½ måned (bopæl i Fredensborg Kommune)
  • Store Per 2020/21: 4. – 6. kl. 315 kr. pr måned i 11½ måned (bopæl i Fredensborg Kommune)

Søskendemoderationer i Lille Per (fritidshjem):

Andet barn -25%

Tredje barn -25% 

Fjerde barn -25% 

Femte barn gratis

 

Førskolegruppe for de elever, der er indmeldt i børnehaveklasse i kommende skoleår

 

  • MiniPer: 1.900 kr. for maj, juni og juli 2021