Hvad koster det?

Ved indmeldelse i skolen opkræves et depositum, som er svarende til 3 måneders skolepenge. Derudover skal der forventes småbeløb til betaling til ture m.m. udover den månedlige betaling til skole- og fritidstilbud (fritidshjem eller klub).

Opskrivningsgebyr:

  500 kr.

Depositum:

  3 måneders skolepenge. Depositum refunderes ved endt skolegang, såfremt alle lånte bøger er afleveret skadesfri, samt at der ikke er restancer.

Skole 2021/22:

  1.500 kr. pr. måned i 12 måneder. For flere børn på skolen (2+): 1.300 kr. pr. barn pr. måned i 12 måneder.

Lille Per (fritidsklub 0.- 3. klasse) 2021/22:

  800 kr. pr. måned i 11½ måned (inkl. eftermiddagsmad, etc.)

Store Per (klub 4.- 6. klasse) 2021/22:

  300 kr. pr. måned i 11½ måned (inkl. eftermiddagsmad, etc.)

Førskolegruppe for de elever, der er indmeldt i børnehaveklasse i kommende skoleår:

  1.900 kr. for maj, juni og juli 2021.