Hvad koster det?

 

Ved indmeldelse i skolen opkræves et depositum, som er svarende til 3 måneders skolepenge. Derudover skal der forventes småbeløb til betaling til ture m.m. udover den månedlige betaling til skole- og fritidstilbud (fritidshjem eller klub).

 

Opskrivnings-/indmeldelsesgebyr:

       500 kr.

Depositum:

3 måneders skolepenge. Depositum refunderes ved endt skolegang, såfremt alle lånte bøger er afleveret skadesfri, samt at der ikke er restancer. Forældre opkræves betaling for mistede og skadede bøger.

Udmeldelse:

Der er 3 måneders opsigelse.

Skole 2023/24:

  1. barn: 1.500 kr. pr. måned i 12 måneder.
  2. barn: 1.300 kr. pr. måned i 12 måneder.
  3. barn: 1.300 kr. pr. måned i 12 måneder.
  4. barn: Kontakt skolen.

Skolepenge
Skolepengene dækker den daglige undervisning, materialer, bøger og ture med primært fagligt indhold.
De månedlige skolepenge indeholder ikke betaling for lejrskole og særlige arrangementer / aktiviteter.  

Klassekasse – forældrefinansieret
De fleste klasser har en klassekasse, der styres af en eller flere forældre. Klassekassen kan bruges til eks. bolde, is, hyggearrangementer m.m.

 

Forældrebetaling udover skolepenge

Forældre opkræves 1-1 betaling for lejrture. 
Forældre kan ved særlige ture opkræves betaling for ture.
“Per Gyrum hættetrøje” med personligt tryk 275 kr.
En Per Gyrum T-shirt koster 100 kr.
Hæfter: af pædagogiske årsager tager vi 3-5 kr. for hæfter.

Hvad koster det?

KLUB/FRITIDSHJEM

Fritidsklub 0.-3. klasse 2023/24:

   800 kr. pr. måned i 11½ måned (inkl. eftermiddagsmad, etc.)

Klub 4.- 6. klasse 2023/24:

  300 kr. pr. måned i 11½ måned (inkl. eftermiddagsmad, etc.)

0.-2. kl er fysisk i Lille Per, Mariehøj 483
4.-6. kl er fysisk placeret i Store Per, Mariehøj 5

Forældrebetaling for 0.-2. klasse – Lille Per
Betalingen for 0.-2. kl indeholder aktiviteter i løbet af dagen, materialer til krea-værksted og et eftermiddagsmåltid/frugt.

 

Forældrebetaling for 3.-6. klasse – Store Per
Betalingen for 3.-6. kl indeholder aktiviteter i løbet af dagen, materialer til krea-værksted og et eftermiddagsmåltid/frugt.

 

Forældrebetaling udover månedlig betaling for 3.-6. klasse – Store Per
Ture der ligger i weekenderne, aftenåbninger og overnatning koster mellem 25 – 220 kr. Prisen indeholder indgang/billet/aftensmad og afhænger af den konkrete tur.