Målsætning og formål

Per Gyrum Skolens har siden august 2015 drevet en grundskole med tilhørende børnehaveklasse og fritidsordning efter de til enhver tid gældende regler om friskoler og private grundskoler. Per Gyrum Skolen følger de af Undervisningsministeriet fastsatte Fælles Mål for fagene, samt slutmål, delmål og undervisningsplaner. Se: www.faellesmaal.uvm.dk/

Per Gyrum Skolens målsætning og formål – formålet peger fremad.

Vi vil gerne …

 • give eleverne fornuftige arbejdsvaner, der vil hjælpe dem nu og i fremtiden.
 • tage hensyn til den enkeltes måde at lære på.
 • fremme elevernes lyst og nysgerrighed til at tilegne sig ny viden.
 • fremme elevernes evne til at tænke og handle selvstændigt ved at give ansvar og pligter.
 • tage hensyn til det enkelte barns potentiale.
 • skabe et godt forældresamarbejde, hvor forældre bliver lyttet til og inddraget.
 • styrke elevernes sociale kompetencer, da det er forudsætningen for at klare sig godt i venskaber, i studiemiljøer og på arbejdspladser.
 • fremme elevernes boglige og faglige kompetencer.
 • fremme den enkelte elevs bevidsthed om egne evner og personlighed.
 • styrke bevidstheden om, at de kan og skal tage ansvar for deres eget liv.
 • ruste eleverne bedst muligt, til den stadig stigende internationale udvikling i samfundet, ved at sikre viden og indsigt i og om andre kulturer, styreformer, religioner m.m.
 • uddanne ansvarlige og samarbejdsorienterede unge, der tager initiativ, ansvar og lederskab for både sig selv og andre.
 • lægge vægt på at bevare barnets glæde ved at lære.
 • fokusere på barnet/ den unges trivsel. Glade børn lærer mere.
 • håndhæve, at der er RO når der undervisning.
 • undervise ud fra et anerkendende menneskesyn og et konstruktivistisk læringssyn.

På Per Gyrum Skolen tager vi vores målsætning og formål alvorligt. Heri finder vi vores argumentation, når vi planlægger, gennemfører og evaluerer vores undervisning og samvær med eleverne.

Værdigrundlag

Per Gyrum Skolens værdigrundlag.

Værdigrundlaget peger bagud – ”Disse ideer er skolen baseret på …”

 • Ligeværd. Vi tror, at alle mennesker er ligeværdige og fyldt med ressourcer. Det er blot et spørgsmål om at afdække den enkeltes kompetencer og fremme menneskets tro på sig selv samt dennes værdi i samfundet.
 • Ansvar. Vi mener, at ethvert menneske har fået nogle gode og dårlige kort på hånden. For at få det bedst mulige liv, skal den enkelte lære at tage ansvar for sit eget liv, for at få det bedste ud af de kort. Vi skal derfor tydeliggøre, hvor den enkelte kan tage ansvar. Hvis man skal tage ansvar, skal man vide, at man har noget at tage ansvar for og hvor (egne lektier, egne venskaber, aftaler, forpligtigelser m.m.).
 • Frihed og frie valg. Vi mener, at man skal dyrke og værdsætte det frie valg. Frihed til at vælge. Det enkelte menneskes frihed til selv at træffe kvalificerede valg – også til at vælge forkert og til at vælge fra. Vi tror på, at det er vigtigt ikke at blive ensrettet og begrænset så meget, at man ikke har det frie valg og personlig frihed til at tage både rigtige, men også forkerte beslutninger.
 • Individet. Vi mener, at det er vigtigt, at børn ikke bliver ensrettet, men bevarer frihed til at være dén, de er og til at stå ved de meninger de har, i en atmosfære af gensidig anerkendelse og respekt. Vi tror ikke, at nogen voksne mennesker ville bryde sig om blot at være “en i flokken” og mener, at det er af allerstørste betydning, at der ikke blot er tid til den enkelte, men at den enkelte bliver set.
 • Fællesskab. Vi mener, at det er enormt vigtigt at lære sin egen identitet at kende, sin egen vilje, sin egen lyst – så man kan indgå i det fællesskab en skole, arbejdsplads, samfund er, på en sund og konstruktiv måde. Der skal være et fornuftigt forhold mellem det at være et individ og det at være et individ i fællesskabet. Man skal lære, at agere som et individ i et fællesskab. – og det kan for mange børn være svært!
 • Sociale kompetencer. Vi mener, at det er vigtigt, at udnytte små konflikter, samtaler og oplevelser, til at lære noget af. Små rammer øger muligheden for at disse små konflikter bliver udnyttet og brugt, som den gode mulighed det er for at lære noget … hvis den altså bliver opdaget. Det er essentielt, at børn får styrket deres sociale kompetencer, så de kan fungere i et studiemiljø, på en arbejdsplads, i gruppearbejde, i venskaber osv.
 • Ingen Jantelov og socialt strygejern. Vi mener, at enhver må blive så dygtig som den enkelte kan og vil. Det er helt ok at stræbe efter sit eget max., til at nå så langt, man overhovedet kan komme. Så langt man har lyst til at komme. Ingen Jantelov, ingen faglige begrænsninger, aldrig et “Du må ikke arbejde forud”.

Vores værdigrundlag er ikke en floskel for os. Vores værdigrundlag danner base for, og kendetegner vores indgangsvinkel til eleverne, til hjemmene, til dialogen, til undervisningen, til konflikten og kendetegner vores omgangstone, måden vi taler med “vores børn”, forventer at blive talt til, og måden vores samarbejde foregår.

Læs vores vedtægter her:
Per Gyrums vedtægter