Undervisningne på Per Gyrum Skolen står mål med den undervisning, der tilbydes i folkeskolen.

Vi har minimum samme antal fagtimer i de enkelte fag, som folkeskolen.

Det er ikke altid, vi lægger timerne på samme alderstrin. Eksempelvis har man ikke historie i 1. kl i folkeskolen. Det har man på Per Gyrum Skolen. I folkeskolen har ma ikke religion i 8. kl. Det har vi på Per Gyrum Skolen.

Vi starter engelsk i 2. klasse og ikke i 1.klasse.

Tysk/fransk starter vi i 6. klasse i stedet for 5. klasse. Til gengæld har man så to ugenltig timer i stedet for en.

Når vi alligevel har kortere skoledage, er det fordi, vi ikke har fag som understøttende undervisning, bevægelse i undervisningen, lektiecafe m.m.

Fra 7.- 9. klasse undervises der kun i fag, hvori, der er afgangsprøve.