Undervisning

Undervisningen på Per Gyrum Skolen står mål med den undervisning, der tilbydes i folkeskolen.

Vi har minimum samme antal fagtimer i de enkelte fag, som folkeskolen. Det er dog ikke altid, vi lægger timerne på de samme alderstrin. Eksempelvis har vi historie fra 1. klasse på Per Gyrum Skolen. Vi har også religion fra 8. klasse og samfundsfag fra 7. klasse.

På Per Gyrum Skolen starter man med engelsk fra 2. klasse og tysk/fransk starter i 6. klasse (i stedet for 5. klasse). Til gengæld for den senere start, har vi så to ugentlige timer i stedet for én.

Når vi alligevel har kortere skoledage, er det fordi, vi ikke har fag som fx understøttende undervisning, bevægelse i undervisningen, lektiecafe m.m. På Per Gyrum Skolen lægger vi vægt på, at elever (og forældre) selvstændigt prioriterer lektier og bevægelse i fritiden. Vi opdrager eleverne til at tage ansvar og forventer i udskolingsklasserne en høj grad af selvstændighed, fx i forbindelse med at holde styr på lektier, afleveringsopgaver, bøger, skoleredskaber og computerudstyr (fx oplader til computeren).

Fra 7.- 9. klasse undervises der kun i fag, hvor der er afgangsprøve. Skolen tilbyder folkeskolens 9. klasses afgangsprøver.

Fra 6. – 9. klasse forventes eleverne at medbringe deres egen bærbare computer – opladt og klar til brug (med tilhørende oplader, så den kan oplades i løbet af skoledagen).

Skolens fag fordelt på klassetrin

1. klasse: Dansk, matematik, historie, religion, natur/teknik, billedkunst, idræt, musik.
2. klasse: Dansk, matematik, engelsk, historie, religion, natur/teknik, billedkunst, idræt, musik.
3. klasse: Dansk, matematik, engelsk, historie, religion, natur/teknik, billedkunst, idræt, musik.

4. klasse: Dansk, matematik, engelsk, historie, religion, natur/teknik, billedkunst, idræt, musik.
5. klasse: Dansk, matematik, engelsk, historie, religion, natur/teknik, billedkunst, idræt, musik.
6. klasse: Dansk, matematik, engelsk, tysk/fransk, historie, religion, natur/teknik, billedkunst, idræt.

7. klasse: Dansk, matematik, engelsk, tysk/fransk, historie, samfundsfag, geografi, biologi, fysik, idræt, håndværk & design.
8. klasse: Dansk, matematik, engelsk, tysk/fransk, historie, samfundsfag, geografi, biologi, fysik, idræt, håndværk & design, religion.
9. klasse: Dansk, matematik, engelsk, tysk/fransk, historie, samfundsfag, geografi, biologi, fysik, idræt, religion

Lejrskoler

Indskolingen i nærområdet. Budget ca. kr. 400,- pr. overnatning.
0. – 2. klasse: 1-2 overnatninger
3. – 4. klasse: 2-3 overnatninger
Desuden en trivselstur til Eghjorten i efteråret (1 overnatning) for 0. – 4. kl. Prisniveau ca. 150 kr.

Mellemtrin til et sted i Danmark. Budget kr. 400,- pr. overnatning – max, 1.500 kr.
4. – 6. klasse 3-4 overnatninger

Udskolingen tager 7.kl til Bornholm og 8. – 9. klasse til udlandet – budget ca. 500 kr. pr. overnatning.
7. klasse 3-4 overnatninger, – max ca. 1.600 kr.
8. – 9. klasse 4 overnatninger, – max. ca. 3.500 kr.