Kære forældre

Vi har klasser fra og med børnehaveklasse, til og med 9. klasse. Vi har en klasse på hver trin fra børnehaveklasse – 6. klasse og tilstræber at have to klasser på hvert trin i  7., 8. og 9. klasse.

Ønsker du at skrive dit barn op til skolestart i børnehaveklasse på et senere tidspunkt, skal du udfylde formularen og sende den til os, så du kan blive registreret på listen for det pågældende år. Oplys venligst også barnets fødselsdato.

Ønsker du en plads i en given klasse i indeværende skoleår, bedes du ringe til os på 3510-5959 / 2623-1158 eller sende en mail på pgs@pergyrumskolen.dk hvorefter vi vil kontakte dig, så vi kan aftale tid til en samtale med vores skoleleder Charlotte Bie, med henblik på gensidig afklaring af om Per Gyrum Skolen kan være det rette skoletilbud og det gode match for netop dit barn.

Informationer