Besvarelser – 7. klasse

7. Matematik, problemregnning
7. Engelsk, skriftlig fremstilling
7. Dansk, skiftlig fremstilling

7. Matematik, færdighedsregning