Det lille fritidshjem

Hver eftermiddag vil der være mulighed for både fysiske aktiviteter i haven, snobrød, fri leg, osv. Der vil endvidere også være mulighed for at lave lektier et roligt sted, imens man får et knækbrød eller stykke frugt.

Vores grundholdning til børn og leg er, at den er uhyre vigtig for deres udvikling. Også den ikke-voksenstyrede leg! “Ikke-voksenstyret” er selvfølgelig ikke det samme som “uden-voksen-opsyn”, men vi mener, at det er vigtigt, at børn får lov til at skabe relationer, at finde på lege selv, at få skægge ideer, at kede sig lidt. Denne holdning præger derfor vores pædagogiske tilgang og den længere og længere skoledag, betyder, at der er færre og færre timer i børns liv, hvor de selv kan øve sig i livet. Så det skal de have mulighed for i vores fritidshjem.

Opstår der problemer, er der noget, I mener, kan gøres anderledes, SÅ LYTTER VI TIL JER! Det er vigtigt for os, at I signalerer til jeres børn, at “Det lille fritidshjem på Per Gyrum Skolen” er et godt sted at være. Og det er vigtigt for os, at I mener det! Den stigende “mastodont-tendens” med kæmpe skoler, kæmpe fritidshjem, ingen alternativer i nærheden for kunderne/børnene, ødelægger den sunde konkurrence, og vi vil med glæde både være en sund konkurrence og få en sund konkurrence. Vi vil have glade børn, så vi har glade kunder. Har vi glade kunder, er I glade forældre!