Det lille fritidshjem

Hver eftermiddag vil der være mulighed for både fysiske aktiviteter i haven, snobrød, fri leg, osv. Der vil endvidere også være mulighed for at lave lektier et roligt sted, imens man får et knækbrød eller stykke frugt.

Vores grundholdning til børn og leg er, at den er uhyre vigtig for deres udvikling. Også den ikke-voksenstyrede leg! “Ikke-voksenstyret” er selvfølgelig ikke det samme som “uden-voksen-opsyn”, men vi mener, at det er vigtigt, at børn får lov til at skabe relationer, at finde på lege selv, at få skægge ideer, at kede sig lidt. Denne holdning præger derfor vores pædagogiske tilgang og den længere og længere skoledag, betyder, at der er færre og færre timer i børns liv, hvor de selv kan øve sig i livet. Så det skal de have mulighed for i vores fritidshjem.

Opstår der problemer, er der noget, I mener, kan gøres anderledes, SÅ LYTTER VI TIL JER! Det er vigtigt for os, at I signalerer til jeres børn, at “Det lille fritidshjem på Per Gyrum Skolen” er et godt sted at være. Og det er vigtigt for os, at I mener det! Den stigende “mastodont-tendens” med kæmpe skoler, kæmpe fritidshjem, ingen alternativer i nærheden for kunderne/børnene, ødelægger den sunde konkurrence, og vi vil med glæde både være en sund konkurrence og få en sund konkurrence. Vi vil have glade børn, så vi har glade kunder. Har vi glade kunder, er I glade forældre!

Tilmelding og afmeldingspolitik – Klub og Fritidshjem

Vi elsker jeres børn, og vi elsker at sørge for deres trivsel og udvikling!

Det gør vi ved at være meget skarpe på, at der er nok voksne til de børn, der er her.

Når der ikke er så mange børn, så skal antal voksne på arbejde tilpasses, så vi kan spare de mandetimer og lægge dem, når der er et behov. På den måde sørger vi for, at pengene og medarbejdertimerne går direkte til jeres børns trivsel og udvikling!

Når I skriver jer på og ikke dukker op…

Det er så utrolig vigtigt for os, at I tilmelder og afmelder jeres børn i ferierne. Det er SÅ frustrerende og SÅ ærgerligt, at der er tilmeldt 25 børn – og der kommer 12. Så spilder vi mandetimer og det går udover jeres børn. For de mandetimer kan vi ikke bruge igen. Vi vil så gerne bruge dem på jeres børns trivsel og udvikling.

Vi vil gerne appellere til, at I bruger lidt tanker på, om I nu alligevel vil arrangere noget med moster, mormor eller noget 3. når sedlen kommer op, og ikke 3 dage før. For der er mange af vores skønne børn, der er så heldige, at få sådan et tilbud. Desværre bare så sent, at vi ikke kan justere antal medarbejdere på arbejde. Så spilder vi mandetimer, der kunne være brugt på jeres børn en anden gang.

Når I ikke svarer indenfor tidsfristen…

Er det nu en gang så vigtigt? Kan vi ikke bare sætte et kryds, når datoen er lige op over? NEJ, for vi vil gerne behandle vores medarbejdere pænt (og i øvrigt er der også regler om det) så vi kan ikke sige til dem: “Om 7 dage skal du bruge lidt ferie, for der er ikke så mange børn tilmeldt, som vi gættede på” Medarbejderne skal varsles, om de skal lægge ferie.

Kommer der mange børn på i sidste øjeblik kan vi heller ikke sige, ” hov, nej, nu er der sørme mange børn tilmeldt, så du kan alligevel ikke have ferie, så aflys rejsen”

Når I ikke svarer indenfor tidsfristen. Så har vi enten sat for mange eller for få voksne på. Det går udover jeres børns trivsel.

Men frygt ej! – det kan jo ske

Sker der alligevel noget, der gør, at du ikke fik skrevet dig på, kan vi mod et gebyr på 400 kr pr barn alligevel tage imod guldklumpen. Så justerer vi medarbejdergruppen med “løse vikarer” som bliver aflønnet pr time. Vi vil ikke længere tage hensyn til ikke-udfyldte-børn, når vi planlægger mandetimerne blandt det faste personale. Så har du misset informationen i nyhedsbrevet og overset sedlen i køkkenet, og du alligevel skal have dit barn tilmeldt, så går gebyret altså til at hive løse vikarer ind.

På den måde behøver vi ikke lave en “buffer” i faste medarbejdertimer, der tages fra den samlede pulje timer og dermed tages fra dit barn på et andet tidspunkt.

Procedurer pr. 1. april 2019

• Udfyld sedlen indenfor tidsfristen. Du kan også give besked pr telefon, mail eller personligt fremmøde.

• Respekter medarbejderne og den samlede børnegruppe og lad din tilmelding være velovervejet, så gruppen af børn, der alligevel ikke dukker op, mindskes.

• En ikke udfyldt seddel opfattes som et fravalg

• Tilmelding efter fristen 400 kr. pr. barn.