Terminsprøve – Opgaver

Terminsprøve – Besvarelser

8.

9.

9 Tysk skriftlig fremstilling

10.

Skabeloner/templates