Besvarelser – 8. klasse

8. Matematik, problemregning
8. Engelsk, skriftlig fremstilling
8. Matematik, færdighedsregning
8. Dansk, skriftlig fremstilling

8. Tysk, skriftlig fremstilling

8. Fransk, skriftlig fremstilling