Her kan du downloade forskellige dokumenter:

Befordring/tilskud/friplads:
Fordelingsnøgle skolepenge
Fordelingsnøgle SFO
Fripladsansøgning skole
Fripladsansøgning skole og SFO
Fripladsansøgning SFO
Tilskud til befordring

Skolens tilsynsrapport, vedægter og regler:
Tilsynserklæring 2016-17
Tilsynserklæring 2015-16
Vedtægter – godkendt af Styrelsen for Undervisning og Kvalitet –   med sign og ændringer pr. marts 2016
– offentliggjort 26. august 2016.
Procedure for afbrydelse af samarbejdet med elever
Ordensregler

”Per Gyrum Skolens vedtægter er godkendt af Undervisningsministeriet, Styrelsen for Undervisning og Kvalitet den 3. juni 2015, er godkendt i undervisningsministeriets institutionsregister den 18. juni 2015 og skolen er adviseret herom ved brev af 23. juni 2015”

Procedurer for valg af medlemmer til bestyrelsen

Per Gyrum Skolen afholder generalforsamling en gang årligt inden udgang af oktober. I forbindelsen med hvilken alle forældre kan meddele deres kandidatur. Afstemningen foregår anonymt og ved stemmesedler og bestyrelsens medlemmer er på valg jf. vedtægterne.

Årshjul/fag/klasser:
Per Gyrum Årshjul 2017-2018
Per Gyrum Årshjul 2016-2017
Per Gyrum Årshjul 2015-2016
Fag og Klasser

Gennemsnitskarakterer 2016:
Gennemsnitskarakterer 2016

Diverse:
Mobbepolitik
Digital mobning
Referat forældrekredsmøde 2015

Her kan du få “en hjælpende hånd” mod lus: Fri for lus
Læs mere om skolemælk:  Skolemælksfolder


Der er følgende retningslinjer ved elevers sygdom:
Når dit barn er kortvarigt syg, skal dette fortælles til læreren ved en besked i kontaktbogen, når barnet igen møder i skole. Kortvarigt definerer vi som op til en uge.
Hvis dit barn bliver langvarigt syg, med forventeligt fravær i mere end en uge, skal klasselæreren kontaktes via e-mail eller telefon, så der individuelt kan træffes passende aftale efter behov.