10. klasse på Per Gyrum Skolen er synonym med faglighed, kærlighed og ansvarlighed.

Høj faglighed, engagerede lærere og kvalificeret undervisning er nøgleord for os og et gennemgribende tema i 10. klasse. Det betyder, at vi sætter kontinuerlige krav til eleverne om at møde forberedt og til tiden. Dette er med til at styrke og forberede elevernes ansvarlighed  og muligheder i forhold til deres fremtidige ungdomsuddannelse.

Vi stiller konkrete og kærlige krav til eleverne og vores mål er, at eleverne modnes ift. nedenstående punkter:

 • Ansvar for egen læring og samarbejde
 • Selvstændighed og ansvarlighed
 • Engagement og deltagelse
 • Mødedisciplin
 • Fremtiden efter 10. klasse

Klar til ungdomsuddannelse
Et helt klart mål med 10. klasse på Per Gyrum Skolen er at ruste eleverne bedst muligt til at vælge netop den ungdomsuddannelse, som passer til den enkelte elev. Vi gør ekstra meget ud af at vejlede eleverne ud fra deres kompetencer således, at valget bliver gennemtænkt og velovervejet. Vi lytter meget til den enkelte elev for at kunne vejlede bedst muligt og i løbet af skoleåret kommer vi igennem følgende studierelaterede forløb:

 • OSO – obligatorisk selvvalgt opgave
 • Uddannelsesvejledning
 • Brobygning
 • Praktik

10. klasse er også social modning
I starten af skoleåret sætter vi fokus på det sociale. Elever vælger at gå i 10. klasse af mange forskellige årsager, men primært af tre årsager:  

 • Usikker på fremtiden efter grundskolen
 • Styrkelse af faglige kompetencer
 • Skal modnes til ungdomsuddannelse

En socialt velfungerende klasse er fundamentet for al læring, og derfor har vi valgt at prioritere og investere i det sociale klasserum. Det gør vi dels med overnatninger og samtaler i fora, hvor vi alle lærer hinanden at kende. Vi er ærlige og rummer alle, der vil yde fagligt og investere i at gå det ekstra år i skole.
Fagligt lægger vi hovedsageligt vægt på de tre hovedfag: dansk, matematik og engelsk. Men vi tilbyder desuden også undervisning i spansk/tysk/fransk og fysik, som vil være en fordel, hvis man vælger den gymnasiale studieretning efter 10. klasse.

Aktiviteter i løbet af skoleåret i 10. klasse

Intro-overnatning – august
Her har vi fokus på det sociale og få rystet eleverne sammen. Vi griller og laver mad over bål – det primære fokus er på de sociale relationer både mellem elever – og mellem elever og lærere.

Brobygning
Det er obligatorisk at deltage i brobygning, fordi det kan være med til at få de unge til at få øjnene op for alle de uddannelsesmuligheder, der er i dag. Elever kan vælge at komme på i brobygning på en gymnasial uddannelse eller anden ungdomsuddannelse.  Vi opfordrer alle forældre til at gå aktivt ind i denne proces, da det er afgørende for de unges uddannelsesvalg

Julemarked – december
10. klasse er en del at Per Gyrum Skolens årlige julemarked, hvor alle klasser deltager. 10.kl. står for cafeen og deltager hermed aktivt i egenbetalingen af deres lejrtur. Her indgår planlægning, invitation, markedsføring, koordinering, madlavning, budgetlægning, vagtplan, indkøb og afsluttende regnskab. På den måde anvendes dansk- og matematikfagene i praksis.

OSO – obligatorisk selvvalgt opgave – december/januar
Denne opgaves formål er, at eleverne får gjort sig nogle relevante overvejelser omkring deres kommende uddannelsesvalg. I opgaven skal de sætte sig mål for deres fremtid – herunder valg af ungdomsuddannelse og eventuel videregående uddannelse. De skal desuden beskrive deres motivation og begrundelse for valg af dette.

Nytårskur – januar
Hvert år i januar byder vi det nye år velkomment med en festlig ceremoni, hvor eleverne er i galla. Der bliver holdt nytårstale, dejlig middag, underholdning og dans.
Eleverne skal i løbet af aftenen skrive deres nytårsforsæt på et billede, der hænger på skolen.

Lejrskole – marts
Hvert år rejser vi med 10.klasse til udlandet. Destinationen er ikke fast, og eleverne er med til at beslutte, hvor vi tager hen. Dette beslutter vi i starten af skoleåret..  

Erhvervspraktik – februar
Eleverne skal selv finde en relevant praktikplads. Vi støtter dem aktivt ved at vejlede dem i forlængelse af den uddannelsesvej de har beskrevet i deres OSO-forløb. Erhvervspraktik ligger primært i uge 7 eller 8.

Skolens værdier
Per Gyrum er latin og betyder på dansk “hele vejen rundt”. For det er det, vi står for. Vi vil både det faglige, den moderne didaktik og pædagogik, og vi vil den nære relation til det enkelte barn. Her på Per Gyrum Skolen får dine børn nærvær, seriøs faglig undervisning, relevante fag og top engagerede lærere, der elsker at være sammen med børn og unge!
Vi har en fælles opgave: Jeres børn skal være glade, udvikle sig og lære noget. Oplever vi et problem, er det noget, vi i fællesskab må tale sammen om at løse.

Kontakt
For yderligere information og aftale om optagelsessamtaler kan I kontakte udskolingsleder Charlotte Herforth tlf.: 29 90 96 39 eller på send en mail til skolen på pgs@pergyrumskolen.dk.