Hvad koster det?

Skole:

Skolepenge 2016/17: 950 kr. pr. måned i 12 måneder

Skolepenge 2017/18: 970 kr. pr. måned i 12 måneder

Søskende moderationer:

2. barn -50%

3. barn -50% yderligere

4. barn -50% yderligere

5. barn gratis

Fritidsklub:

LillePer 2016/17: 950 kr. pr. måned i 11½ måned

LillePer 2017/18: 970 kr. pr. måned i 11½ måned

Søskendemoderationer:

2. barn -25%

3. barn -25% yderligere

4. barn -25% yderligere

5. barn gratis

tilskud til fritidshjem/SFO i skolens første leveår  i  perioden maj, juni og  juli, er vi nødt i skolens første leveår at hæve prisen i maj og juni.

Udover den månedlige betaling til fritidshjem og skole kan der forventes småbeløb til ture m.m.

Skoleåret 2016/2017: 950 kr. pr. måned

Ingen søskendemoderation i skoleåret 2015/2016

Søskendemoderation er fremadrettet:

25 % ved 2. barn

50% ved 3. barn

75% ved 4. barn.

Førskolegruppe for de elever der er indmeldt i børnehaveklasse i kommende skoleår:

MiniPer 2016/17: 1.500 kr. for maj og juni 2016 samt 750 kr. for juli 2016

MiniPer 2017/18: 1.600 kr. for maj og juni 2017 samt 800 kr. for juli 2017

Click here to add your own text